NORMES DE FUNCIONAMENT

NORMES DE FUNCIONAMENT DE L'AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL PER A LA GESTIÓ D'OFERTES DE FEINA

Respecte a la gestió de les ofertes de feina:

1. Heu de proporcionar les dades fiscals de l'empresa la primera vegada que ens sol·liciteu personal.

2. Les ofertes de treball han de complir amb la normativa vigent en matèria laboral i de Seguretat Social i amb el conveni col·lectiu aplicable

3. Heu de proporcionar tota la informació que sigui necessària per a la gestió adequada de l'oferta:

a. Condicions del contracte: funcions, tasques i categoria professional, durada i tipus de contracte, horari i centre de treball, salari brut mensual.

b. Persona de contacte.

c. Descripció del perfil sol·licitat.

4. Les ofertes de treball han de garantir la igualtat en l'accés a l'ocupació , complir am les normes d'accessibilitat per a persones amb discapacitat i vetllar per la correcta relació entre les característiques del lloc de feina ofertat i el perfil acadèmic requerit

5. Les condicions ofertades als candidats han de ser les mateixes que les sol·licitades a PalmaActiva. Qualsevol canvi s'ha de notificar a PalmaActiva.

6. És OBLIGATORI facilitar al tècnic de PalmaActiva el seguiment dels candidats que us deriva, facilitant la següent informació:

a. Nom de la/es persona/es contractada/es i data de contractació (dd/mm/aaaa)

b. Data de finalització del procés de selecció

c. Informació dels candidats no seleccionats

7. Li recordem que no gestionem ofertes de treball de perfil autònom o contracte mercantil ni confeccionem borses per a futures convocatòries o concessions

 

Respecte a les dades personals de les candidatures que us remetem, heu de complir amb la normativa vigent sobre protecció de dades:

1. Les dades que us remetem són les adients per a la gestió concreta de cada oferta de treball.

2. Heu de tractar les dades de les persones candidates amb nivells de seguretat i confidencialitat adients, per a impedir l'accés a persones no autoritzades i que aquestes es destinin a altres usos.

3. L'ús de les dades es limita exclusivament a la gestió de cada oferta concreta de treball, un pic finalitzada, heu de destruir les dades de les persones candidates que no han estat contractades i totes aquelles que no siguin necessàries.

4. Si requeriu a les persones candidates altres dades - a més de les que us hem remés- , heu de complir amb la normativa vigent sobre protecció de dades i incorporar-les als vostres fitxers de dades personals.

5. Si voleu conservar les dades de les persones candidates, les heu d'informar expressament i complir amb la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal.