Cercar
Català | Español

Inici

OFERTA

Lloc sol·licitat: Tècnic/a d'inserció laboral

Data oferta: 01/06/2021

Activitat econòmica: Activitats socials, socioculturals i a la comunitat

Sector: Privat

Perfil: valoració de demandes d'entrada al programa. -Orientació i assessorament laboral i / o personal a la persones ateses i, en el seu cas, a la seva família. -Elaboració de plans individuals d'atenció segons demandes i necessitats de la persona atesa.-Cerca d'ofertes de treball i contactes amb empreses per a la cerca de treball.-Entrenament inicial i seguiment en el lloc de treball. Treball amb Suport-Entrenament en habilitats socials i personals.-Realització de tallers grupals enfocats a les demandes d'ocupació i necessitats de les persones ateses.-Assessoria tècnica i legal als diferents agents de l'entitat ocupadora, en temes relacionats amb tipus de contractes, ajudes a la contractació i altres aspectes administratius, així com suport en aspectes de tipus relacional cap a la persona amb discapacitat. -Difusió del programa i sensibilització empresarial.-Coordinació amb altres serveis interns / externs o entitats (derivacions de casos, intervenció en casos, seguiment de casos).-Reunions de coordinació internes. -Redacció de memòries, projectes, informes i altres documents. -Emplenar registres (bases de dades, suporti paper, etc.). Titulació universitària de Grau en l'àmbit social i experiència mínima de 24 mesos en Orientació Laboral.

Dedicació: Flexible segons necessitats del servei. Normalment de dilluns a divendres en horari comprès entre les 8.00 i 17.00 h.

Tipus de contracte: contracte d'obra i servei

Sou: 22.166,78 euros bruts anuals.

Lloc de Feina: Palma

Codi gen: 1086001

Codi empresa: 2121

Codi oferta: 41

Actualment aquesta oferta s'està tramitant i no es possible realitzar autocandidatura (OG).
Si et vols inscriure a ofertes que estan obertes (CA) i encara no estàs inscrit/a a l'Agencia de col·locació, consulta el següent enllaç: https://web.palmaactiva.com/empleo/agencia-de-colocacion/

© AJUNTAMENT DE PALMA Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010